Právo na úpravu osobných údajov

Ak chcete aktualizovať údaje svojho účtu, použite nižšie uvedené odkazy.

Právo na prenos osobných údajov

Pomocou odkazov uvedených nižšie si môžete stiahnuť všetky údaje, ktoré ukladáme.

Právo na prístup k osobným údajom

Pomocou odkazu nižšie môžete požiadať o správu, ktorá bude obsahovať všetky osobné informácie, ktoré ukladáme.

Právo na zabudnutie

Túto možnosť použite, ak chcete odstrániť Vaše osobné a iné údaje z nášho obchodu. Nezabudnite, že tento proces odstráni Váš účet, takže sa už nebudete môcť prihlásiť a účet používať.