Slow-Natur


Firma Slow - Natur, s.r.o. podniká na slovenskom trhu už od roku 1997. Venuje sa výrobe a predajú éterických a vonných olejov.


Firemné údaje:


Názov spoločnosti: Slow - Natur, s.r.o.

Zápis: Spoločnosť Slow - Natur s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 14382/B

Konateľ spoločnosti: Ing. Dušan Drobný

IČO: 35 714 719

DIČ: 2020241487

IČ DPH: SK2020241487

Fakturačná adresa: Beniakova 3, 841 05 Bratislava

Adresa prevádzky: Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda


Bankové spojenie:


Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)

Číslo účtu: SK08 0200 0000 0012 7999 7059

Kód banky (SWIFT): SUBASKBX


Kontakty:


Webová stránka: https://www.slownatur.sk

Email: info@slownatur.sk

Telefonický kontakt: 0903/449490, 0904/221978

Facebook stránka: https://www.facebook.com/SlowNaturPravaVonaPrirody